Chương trình tái canh cà phê năm 2015 tại Gia Lai

Kem nở ngực upsize nga http://kemupsizevn.com/

Huyện Đức Cơ hiện có 5.131 ha cà phê, trong đó có 4.813 ha đang trong giai đoạn kinh doanh. Nhìn chung, diện tích cà phê kinh doanh trên địa bàn huyện hiện đang trong giai đoạn cho năng suất và sản lượng ổn định. Tuy nhiên, qua khảo sát hiện nay toàn huyện có gần 300 ha cà phê năng suất thấp cần được thay thế bằng giống mới.

images1087939_caphe

Nhằm khuyến khích người dân thực hiện tái canh cà phê, trong năm 2015, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp triển khai chương trình bán trợ giá giống cà phê cho các hộ dân trên địa bàn huyện có nhu cầu tái canh, trong đó, ưu tiên cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ Kinh nghèo và cận nghèo.

Cụ thể, một cây cà phê giống Nhà nước trợ giá 3.000 đồng, người dân đóng góp 800 đồng-đây là phần chênh lệch so với giá thị trường. Chương trình tái canh cà phê đã nhận được sự quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng tham gia của người dân trên địa bàn. Kết quả đã có 204 hộ dân đăng ký mua giống trợ giá với tổng số lượng 82.333 cây giống (tương đương với 82,3 ha).

Được biết, trong năm 2015, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đã phân bổ 1.500 cây cà phê giống cho huyện Đức Cơ để cấp cho các hộ dân có nhu cầu tái canh cà phê.

2 Comments


  1. //

    By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *