Mục tiêu GDP của cả năm sẽ gian nan

Kem nở ngực upsize nga http://kemupsizevn.com/

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam nửa đầu năm 2016 ước đạt 5,52% thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái và đang đang ở khoảng cách khá xa so với mục tiêu tăng 6,7% cho cả năm 2016.

1460653871_news_5724

Năm 2016 sẽ là một thách thức cho tăng trưởng GDP

Theo báo cáo của văn phòng chính phủ nửa đầu năm 2016 tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước có dấu hiệu chững lại và thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái cụ thể tính chung 6 tháng đầu năm 2016 những dự án bất động sản Camellia Garden tăng 5,52%. Theo nhận định của chính phủ mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2015 và đang ở khoảng cách khá xa so với con số mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho cả năm nay, theo bộ kế hoạch và đầu tư để đạt được mức tăng trưởng 6,7% cho cả năm thì nửa cuối năm 2016 tốc độ tăng trưởng vẫn phải đạt 7,6%, đây là mức tăng trưởng khá cao và khá khó khăn trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Trong đó chỉ có thể trông đợi tăng trưởng ở khu vực xây dựng dịch vụ và du lịch đây là những nhóm ngành duy trì tốc độ tăng trưởng lạc quan đặc biệt là nhóm ngành xây dựng đang có mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 6 năm qua. Tuy nhiên báo cáo tại phiên họp của các bộ cũng cho thấy nhóm ngành nông lâm thủy sản khu vực đóng góp đáng kể cho kinh tế và xuất khẩu nửa đầu năm nay có tốc độ tăng trưởng âm, đây sẽ là một thách thức khá lớn cho kinh tế trong nước cũng như khả năng tăng trưởng xuất nhập khẩu cho cả năm.

Trong nửa đầu năm nay ngành xuất nhập khẩu chỉ tăng trưởng 5,9% và đang thấp hơn gần phân nửa so với mục tiêu tăng trưởng của cả năm mà chính phủ đã đề ra hồi đầu năm. Trong số các địa phương hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì được đà tăng trưởng lạc quan trong nửa đầu năm nay cụ thể GADP của thành phố 6 tháng đầu năm đạt mức tăng 7,4% cao hơn so với cùng kỳ và theo dự báo của chính phủ có khả năng thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% cho cả năm và thúc đẩy cho tăng trưởng chung của cả nước đáng kể.