Thảm dính bụi

Dép chống mất cân bằng điện tích ESD slipper được sử dụng trong môi trường công nghiệp cung ứng điện tử, bán dẫn, linh kiện,…. và những môi trường có buộc phải cao về độ chống mất cân bằng điện tích theo tiêu chuẩn thảm dính bụi, tiêu chuẩn phòng lành mạnh 100. hiện giờ
Read More

găng tay đã trở nên vật tư vung phí hàng tháng cho nhà sạch. bít tất tay này sẽ thích hợp trong môi trường phòng thí điểm và môi trường diệt trùng. Được kiểu dáng rất vừa tay, đẹp mắt sẽ giúp công nhân thuận tiện, sở hữu thể thao tác dễ dàng. bao tay
Read More